วิธีทำให้ธุรกิจค้าปลีกของคุณมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นและเชื่อมต่อกับชุมชนของคุณได้ดีขึ้น

ความรับผิดชอบต่อสังคมในบริบทของธุรกิจเป็นทฤษฎีทางจริยธรรมที่ธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่นอกเหนือขอบเขตดั้งเดิมของธุรกิจเอง เป็นธุรกิจที่ดีที่จะรับผิดชอบต่อสังคม ไม่มากสำหรับธุรกิจ แต่สำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง เป็นการดีกว่าสำหรับธุรกิจและผู้ที่ทำงานในนั้นที่จะต้องรับผิดชอบต่อสังคมเนื่องจากทางเลือกที่พวกเขาทำเพื่อสังคม

ธุรกิจค้าปลีก

ในขณะที่บางธุรกิจโฆษณาความรับผิดชอบต่อสังคม ธุรกิจที่ดีขึ้นตั้งเป้าหมายที่จะบรรลุเป้าหมายนี้โดยไม่ต้องแสวงหาความรุ่งโรจน์ แนวทางดังกล่าวเป็นการเป็นผู้นำที่ดี

ความรับผิดชอบต่อสังคมคือการคิดถึงผู้อื่น ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เป็นมากกว่าการเป็นส่วนหนึ่งของโลกมากกว่าการคิดถึงผลกำไรของธุรกิจค้าปลีก

ผู้ค้าปลีกมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อความรับผิดชอบต่อสังคม โดยที่ร้านค้าของพวกเขามักจะเป็นแหล่งรวมตัวของชุมชน ธุรกิจเป็นผู้นำในเรื่องนี้ การยืนหยัดในประเด็นทางสังคมสามารถกระตุ้นให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้

เช่นเดียวกับที่เราติดฉลากสินค้าบรรจุหีบห่อและระบุเนื้อหาที่มีไขมัน น้ำตาล วิตามิน ฯลฯ เราสามารถติดป้ายกำกับธุรกิจค้าปลีกออนไลน์สำหรับความรับผิดชอบต่อสังคมของพวกเขา ด้วยฉลากที่เหมาะสม ผู้บริโภคสามารถเลือกธุรกิจได้ ไม่เพียงแต่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์และราคา แต่ยังรวมถึงเกณฑ์ที่สำคัญกว่าด้วย เราต้องตกลงกันเกี่ยวกับการวัดมูลค่าร่วมกันซึ่งใช้ได้กับธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดเล็ก และใช้การวัดที่ผู้บริโภคสามารถเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว

ผู้ค้าปลีกที่พิจารณาความเชื่อมโยงด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสามารถประเมินได้ภายใต้เกณฑ์ดังต่อไปนี้

  • มูลค่าท้องถิ่น ขึ้นอยู่กับจำนวนพนักงานในท้องถิ่น ความใกล้ชิดของผู้ถือหุ้นรายใหญ่กับชุมชนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมในท้องถิ่น แหล่งขายสินค้าในท้องถิ่น
  • รอยเท้าทางเศรษฐกิจ การวัดรอยเท้าทางเศรษฐกิจของธุรกิจต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน ซึ่งจะคำนึงถึงอัตราส่วนพนักงาน/ยอดขาย
  • รอยเท้าสิ่งแวดล้อม การวัดผลกระทบที่ธุรกิจมีต่อสิ่งแวดล้อม
  • ดัชนีความรับผิดชอบต่อสังคม การวัดที่บ่งชี้ว่าธุรกิจนำอะไรกลับมาสู่ชุมชน ท้องถิ่น และอื่นๆ

ฉันแน่ใจว่ามีมาตรการอื่นๆ ที่สามารถเพิ่มได้ พวกเขาต้องเข้าใจได้ง่ายและธุรกิจไม่สามารถ ‘เหลวไหล’ ตัวเลขได้อย่างง่ายดาย รายการนี้เป็นจุดเริ่มต้น การวัดผลที่ดีจะผลักดันฉันไปสู่ธุรกิจหนึ่งมากกว่าอีกธุรกิจหนึ่ง จะไม่ทำได้อย่างไร

ธุรกิจที่ทำมากขึ้นเพื่อเศรษฐกิจในท้องถิ่นและดำเนินการในแนวทางที่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมเป็นที่สนใจของชุมชนมากขึ้น ธุรกิจที่ทำกำไรเหนือความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคมในธุรกิจค้าปลีกสามารถขับเคลื่อนได้จากระดับใดก็ได้ภายในธุรกิจ คุณสามารถเริ่มต้นด้วยก้าวเล็กๆ และเรียนรู้จากสิ่งเหล่านี้ก่อนที่จะก้าวที่ยิ่งใหญ่กว่าในนามของธุรกิจ

เจ้าของธุรกิจควรให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการ เนื่องจากต้องรับผิดชอบต่อสังคม